EN

maruvra@gmail.com

Ateliér
budova 45a
areál Toma a.s.
Otrokovice

Okruh KIN

14. 06. 2013

v 15:53 jsme společně uskutečnily performance – Obcházet areál Koh-i-noor po dobu 106 minut ve stejném oděvu v barvách trikolóry, které symbolizují současné logo podniku (červená, černá a bílá). Důvodem akce nám je poznání stávající velikosti areálu, pro které jsme si zvolily chůzi jako prostředek prožitku.

Od začátku dubna tohoto roku docházíme do společného ateliéru a od té doby se postupně seznamujeme jak s areálem Koh-i-nooru, tak s jeho historií. Roku 1907 byla přestěhována výroba Koh-i-nooru do továrny postavené ve Vršovicích na zelené louce. Společný ateliér KIN zakládáme roku 2013, tedy je to 106 let od založení podniku zde ve Vršovicích. Toto číslo jsme si zvolily symbolicky pro tuto akci ve formě minut. Dále jsme si nechaly ušít na míru ženský pracovní oděv z látek od českého výrobce módní návrhářkou Ludmilou Olejovou z Břeclavi. Jako záznam performance jsme si určily fotodokumentaci, video-záznam, pro který jsme oslovily kamarádku Martinu Bělkovou a pro volný pohyb z areálu jsme požádaly o pomoc pana vrátného.

Akci jsme začaly 15:53, kdy jsme vyšly z hlavního vchodu Koh-i-nooru. Při obcházení jsme pozorovaly areál zvenčí. Na jedné ze stěn továrny jsme si všimly pomníku padlým, na kterém bylo napsáno: Horáček, 5. 5. 1945, 28 let (stejně jako Evě). V průběhu akce jsme si sdělovaly prožité vjemy a mluvily jsme o dalších plánovaných projektech spojených s Koh-i-noorem. Nezaznamenaly jsme výrazné reakce kolemjdoucích lidí. Jen jedna paní nás potkala třikrát a s větším zájmem nás pozorovala. Koh-i-noor jsme obešly patnáctkrát. Během chůze jsme se nezastavily. Akci jsme ukončily návratem do areálu zpět vstupními dveřmi.

Účastníci:

Eva Pejchalová

Marie Vránová

Ludmila Olejová

Martina Bělková

Vrátný Koh-i- nooru