EN

maruvra@gmail.com

Ateliér
budova 45a
areál Toma a.s.
Otrokovice

Od roku 2013 pravidelně zpracovávám Pour féliciter pro nastávající rok formou instalace, performance, umělecké akce vyjadřující dané téma.

„Cyklická povaha vesmíru je úzce spojena s pomíjivostí všech věcí a situací.“ Eckhart Tolle

Instalace sestávající z pruhované látky, obrazu, bílé židle, vychází z fotografie pořízené v létě roku 2016 v Itálii. Na fotografii je balkon, který je zakryt typickou pruhovanou nebo zelenou plachtovinou. Za plachtou můžeme jen tušit něco intimního, osobního, pokoj, prostor, který je utvářen často ženou.
Za pruhovanou plachtovinou je obraz vyjevující skrytou intimní část pokoje a bílou židli, která spolu s obrazem je částí prostoru na obraze samotném.

Ovčárna 2016

Marie Vránová /kurátorka projektu GJK/
Ondřej Basjuk, Šárka Koudelová, Tomáš Lumpe a Pavel Matoušek, Jana Vojnárová, Petr Gruber, Adéla Marie Jirků, Alžběta Kočvarová, Martina Hudečková, Anne Claire Barriga, Ryan OʹRourke a Sonya Darrow

vernisáž se uskuteční 23. 8. 2016 v 18:00, výstava potrvá do 17. 9. 2016
Promítání videa od Ryana OʹRourke proběhne od 20.00
kurátorka Galerie Altán Klamovka: Lenka Sýkorová
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9, 10 a 16
www.aug.cz/altan-klamovka-praha
http://actiongalleries.info/

Projekt GKJ v Altánu / 13+1 pro Galerii Altán Klamovka je součástí projektu Czech Action Galleries. Výstavní projekt je založen na výzvě umělců, kteří se prezentovali v neziskové a alternativní Galerii KIN jídelna /GKJ/ v letech 2014 – 2016. Ta se nachází v areálu továrny Koh-i-noor ve Vršovicích v Praze, ve stále fungující závodní jídelně, a zaměřuje se na prezentaci uměleckého díla, které je vystaveno po dobu dvou měsíců na vymezené ploše, kde dříve visel obraz od malíře Karla Lišky s názvem Pohled na tovární budovy, který byl v roce 2010 ukraden. Vybraní umělci do výstavního prostoru GKJ reagovali formou site-specifik instalací jak na původní ukradený obraz, tak na místo tedy jídelnu a eventuálně i na genius-loci továrny Koh-i-nor. Stejný princip byl využit i pro současnou výstavu v Altánu Klamovka. Umělci reagují na altán, park Klamovka, Košíře – historii i aktuální stav. V mnoha případech si vybraní umělci přenášejí i formu zpracování, kterou využili v projektu pro GKJ. Výstavu zahájí křest vydaného Katalogu GKJ 2014 – 2016.

Marie Vránová

Křest Katalogu GKJ 2014-2016 v Altánu Klamovka v Praze. Katalog byl pokřtěn vodou ze svedeného pramene pod Petřínem, původně pramen na Klamovce. Akce trvala cca 10min.
/foto Pavel Matoušek/

Instalace prezentuje hledáním těla koně Cassela, který má romantizující pomník nedaleko Altánu Klamovka. Pomník, který byl oblíbenému vojenskému koni postaven pravděpodobně roku 1838 hrabětem Eduardem Clam-Gallasem, znázorňuje jen jeho hlavu, tělo chybí. Můžeme se tedy jen domnívat, jaká byla jeho skutečná podoba.

v 16.00

Eat Art Gallery
Kapucínská 1, Mikulov

SVÉRÁZ / RUSTICCULTURE TRANSFORM
STUDIOjinak / Ludmila Olejová

Kolekce SVÉRÁZ je, nefolklórní pojetí oděvů pro moderního člověka s artefakty starých technik. Ornament přenesený sítotiskem v grafické podobě na ušlechtilé materiály, strojové plisé aj. je již projev zjednodušený, oproštěný od rustikální zdobnosti, přijatelný pro městskou kulturu. Duch SVÉRÁZU tak zůstává v potřebě zvýraznit , uplatnit některé prvky tradice na moderním oděvu.


SVÉRÁZ / instalace
Marie Vránová

V instalaci vycházím z tradičního lidového ornamentu, který oprošťuji od všech lidových zdobností a ponechávám jen rytmus a kompozici, kterou konstruuji dle tradičního vyučování Svérázu na školách. Ke konstrukci používám podkladu, konstrukční měrnou podložku, kterou jsem si pro práci v počítačovém grafickém programu vytvořila. Tisk je tedy předpřipraven digitálně, vytištěn na polyesterovou látku Nickos pomocí tzv. sublimačního tisku.

Instalace grafického tisku /1,18x84cm/ vytvořená pro společný projekt se STUDIOjinak SVÉRÁZ, Eat Art Gallery, Mikulov

Nalezená slova,
touha nepřekonatelná.
Stojím v místnosti,

strach

strach sama před sebou,
každé z těch slov
co držím v dlani,
strach znovu je číst,
nesplněná přání,
nesplněná láska,
nesplněná slova.
Zůstala jen touha.

Ustřižená křídla
a ta rozlehlost přede mnou.

4. 3. 2016
stojím na břehu dolu,
na břehu rozervané země
lidskou rukou,
myšlenkou,
činem,
neláskou,
visíc na Matčině prsu.
Zakládám oheň
a pálím vše
v co jsem věřila,
v lásku,
v slova,
v přání nesplněná.

// Akce trvala do zdoutnání.