česky / english
home
životopis
malba
kresba
landart
projekty
texty
knihy
kontakt
links
texty
NEDÁVNO
Nedávno.
Krajina těžkne pod tíhou tmy, která mne také obklopuje. Cesta, kterou procházím je pokryta sněhem. Ze dvou stran jen pole a o kus dál
v pološeru tmavé plošky lesních porostů. Někdy mne jímá pocit, že snad se i pohybují a přicházejí ke mně stromy. Od cesty utíkají z mé blízkosti šedavé stíny plné strachu, teď se na chvíli zastavují, bystří a zase běží.
V dálce, kus po cestě kterou směřuji, mihotá se červené světélko. V každém silnějším závanu větru plamének poskočí. Ještě pár kroků v praskajícím zledovatělém sněhu, a nade mnou stojí kamenná žena. V barokně se vlnícím hábitu, s láskou ve tváři vztahuje k pocestnému ruce žena, matka, a pro mnohé světice. Mám pocit, že na jejích ústech se tvoří malý nepatrný laskavý úšklebek. Ruka poutníka pohladí chladný kámen. Na chvíli skloním hlavu, nevím proč, ale mé myšlenky běhají v minulosti. Nepřeberné množství otázek, odpověď nepřichází hned, ale možnost někomu ji položit hřeje. Děkuji a pokračuji v cestě. Stíny se opakují. Jen cesta se zvedá do kopce. Z dálky se ke mně přibližují podivné zvuky, člověka trochu zamrazí. V té tmě vypadá všechno jinak, jiný svět, člověk je sám v sobě, není co pozorovat. Připadá mi, jako by byly na nebi, skřehotá to podivně, v malé dušičce člověka se zjevují obrazy, trochu děsivé. Mění se v rej chichotajících se. A najednou jsou těsně nade mnou, mám pocit jakoby se mne dotýkaly křídly, ale tak to není. Krásně seřazeny, jedna za druhou v čistém řádu obrácené jedničky. Nejdelší provaz, jaký jsem kdy na nebi viděla. Pocit strachu je ten tam.
Míjím hřbitovní zdi spících, a pak z kopce dolů.


Záznam pocitu, něčeho krásného, nezapomenutelné chvíle, která v sobě skrývá celou dlouhou pravdu času. Návraty zpět k předkům, lidem jež žili, jsou v nás, ale my jsme už slepí. Po cestách krajinou, na kterých jsou nejkrásnější plané jabloně a panenská červená jablíčka v dlaních. Každé má úplně jinou chuť, to podle toho, kde strom zapustil kořeny. Způsob života lidí, návraty k tomu starému, historii, s láskou k lidové renesanci a baroku prostých věcí. Člověk v přírodě, člověk na cestách, člověkem se stává.
A pak někdy přijde pochopení a splynutí.

2006 /Marie Vránová/
web:Radek Tomeš/design:Marie Vránová