česky / english
- 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
home
životopis
malba
kresba
landart
projekty
texty
knihy
kontakt
links
kresba
Grotto /2011/ tuš na papíře, 21x15
Camino /2011/ tuš na papíře, 21x15
Balkon /2011/ tuš na papíře, 21x15
Bez názvu /2011/ tuš na papíře, 21x15
Bez názvu /2011/ ink on paper, 21x15
Bez názvu /2011/ tuš na papíře, 21x15
Malta /2011/ vaječná tempera na papíře, 21x15
Bez názvu /2011/ akvarel na papíře, 21x15
Bez názvu /2011/ tuš na papíře, 21x15
Bez názvu /2011/ akvarel na papíře, 21x15
Bez názvu /2011/ tuš na papíře, 21x15
Bez názvu /2011/ tuš na papíře, 21x15
Bez názvu /2011/ tuš na papíře, 21x15
Bez názvu /2011/ tuš na papíře, 21x15
Bez názvu /2011/ tuš na papíře, 21x15
Sen /2011/ tuš na papíře, 21x15
Malta /2011/ akvarel na papíře, 21x15
Malta /2011/ kresba uhlem, 21x15
Malta /2011/ akvarel na papíře, 30x21
Malta /2011/ akvarel na papíře, 21x18

web:Radek Tomeš/design:Marie Vránová