česky / english
- 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
home
životopis
malba
kresba
landart
projekty
texty
knihy
kontakt
links
kresba
Karpathos /2009/ tuš na kartonu
Bez názvu /2009/ tuš na kartonu
Karpathos 01 /2009/ tempera na papíře, 30x19,5
Bez názvu /2008/ tužka na papíře, 25x25
Bez názvu /2008/ tužka na papíře, 25x25
Bez názvu /2008/ kombinovaná technika na papíře, 25x25
Bez názvu /2008/ tužka na papíře, 25x25
Bez názvu /2008/ kombinovaná technika na papíře, 25x25
Bez názvu /2008/ tuš na papíře, 25x25
Bez názvu /2008/ kombinovaná technika na papíře, 25x25
Bez názvu /2009/ kombinovaná technika na papíře, 25x25
Bez názvu /2009/ kombinovaná technika na papíře, 25x25
Bez názvu /2009/ akvarel na papíře, 25x25
Bez názvu /2009/ kombinovaná technika na papíře, 25x25
Bez názvu /2009/ kombinovaná technika na papíře, 25x25
Bez názvu /2009/ kombinovaná technika na papíře, 25x25
Karpathos /2009/ akvarel na papíře, 25x25
Karpathos /2009/ uhel na papíře, 25x25
Karpathos /2009/ tuš na papíře, 25x25
Karpathos /2009/ tuš na papíře, 25x25
Karpathos /2009/ tuš na papíře, 25x25
Karpathos /2009/ akvarel na papíře, 25x25
Karpathos /2009/ uhel na papíře, 25x25
Karpathos /2009/ tužka na papíře, 25x25
Karpathos /2009/ akvarel na papíře, 25x25
Karpathos / akvarel na papíře / 25x25
Karpathos / tuš na papíře / 25x25
Karpathos / tuš na papíře / 25x25
Karpathos / tuš na papíře / 25x25
Karpathos / akvarel na papíře / 25x25

web:Radek Tomeš/design:Marie Vránová