česky / english
home
životopis
malba
kresba
landart
projekty
texty
knihy
kontakt
links
JSI

Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy JSI Marie Vránové, která proběhne v úterý 8. 9. v 18 hodin v Hodoníně v galerii Vednevnoci. Výstava potrvá do 10. 10. 2020.

Kdo jsi?

„Jsi oko, jsi kapka, jsi moře, jsi vzduch, vítr, dým…”

Odpověď, která se nikdy nepřestává vyvíjet a měnit v závislosti na tom, jak hluboko v sobě či daleko ve světě a čase si otázku pokládáme. Výstava Jsi představuje pohled na malířskou tvorbu Marie Vránové v rozsahu několika let prostřednictvím úzkého výběru obrazů. Proměna je zde patrná ve vývoji jak témat maleb a způsobu jejich zpracování, tak především jako samostatný motiv, který prostupuje všemi autorčinými díly bez rozdílu doby jejich vzniku.
Marie dlouhodobě věnuje pozornost krajině a jejím proměnám v rámci přírodních cyklů i lidských zásahů. Snad právě odtud vyvěrá citlivost, která ji vede k intenzivnímu uvědomování si sebe sama jako součásti většího celku. V malbě reflektuje vzájemné působení mezi člověkem a krajinou, která ho obklopuje, věnuje se roli kořenů a tradice v duchovním vývoji člověka a jeho výtvarné tvorbě, maluje vznik nového života ve fyzické i duchovní rovině. Zachycuje proměny a pomíjivost jedince avšak převážně v sebenaplňujícím splynutí s přírodou. Výstava tak představuje stylizované portréty a autoportréty ve spojení s imaginativní krajinou, momenty ze života tkalcovny v Rokytnici a abstraktní malby, kde se přírodní motivy skládají do geometrizujících obrazců.
Součástí výstavy je výběr z autorských textů, básní, které obrazy nepopisují, nýbrž jako plnohodnotná umělecká díla o sobě se s malbami doplňují.
Dominika Halvová, kurátorka
Foto 1

STOPY KRAJINY
Krajina je současně naším prostředím i základní surovinou. Má svou úživnou hodnotu, je domovem, přírodou, sdílíme ji s jinými živočichy a rostlinami, obhospodařujeme ji a užíváme. Nová výstava v G18 v sobě propojuje přírodní a městské prostředí. Vychází z přesvědčení, že naše krajina je veřejný prostor, protože z převážné části patří veřejnosti a veřejnost je zvyklá ji brát za svou.

⛰⛰⛰

Na výstavě Stopy krajiny uvidíte díla, která se zabývají prožíváním a užíváním krajiny. Umělci si nekladou otázky o udržitelnosti a změně klimatu, ale přejímají danosti konkrétních míst, vytváří a dotváří prostor, jeho tvářnost, rytmiku a temporalitu a podávají výpověď o tom, jaká každá konkrétní krajina skutečně je a jaký je v ní život.

Vernisáž výstavy: 23. 10. 2019 v 18.00 hod.

Trvání výstavy: 24. 10. – 30. 11. 2019

Kurátorka: Romana Veselá

Vystavující umělci: Conrad E. Armstrong & Viktor Valášek, Roberto Casati & Magda Stanová & Stéphanie Roisin, Iva Kolorenčová, Marie Vránová


Otevírací doba galerie: PO – ČT 13 – 18 hod.
Foto 1

KOKO ZAKOKO
Srdečně Vás zveme na vernisáž výstavy

8. 6. 2018 v 17.00
Galerie Špýchar / Dům řemesel Arcadis
Vysoká u Mělníka 3
www.arcadis.cc

KOKO ZAKOKO / 8. 6. - 2. 9. 2018
--------------------------------------------------

Marie Vránová / 1981
narozena ve Zlíně, žije a pracuje v Praze. Absolventka ateliéru malby u Martina Mainera na Favu VUT, Brno. V letech 2013 - 2015 byla součástí participativní umělecké skupiny Ateliér KIN. V letech 2014 - 2016 provozovala Galerii KIN jídelna v prostorách fungující závodní jídelny areálu továrny Koh-i-noor a.s. v Praze. Mimo samotnou malbu se autorka kontinuálně zabývá tvorbou reagující na konkrétní místa, prostory, historii, kulturní rozdíly a situace. Využívá formu instalace, video záznamu či performance.
www.marievranova.com


Simona Blahutová /1980
narozena ve Zlíně, žije a pracuje v Praze. Absolventka ateliéru malby u Vladimíra Skrepla, Karla Nepraše, Michaela Rittsteina na AVU, Praha. Absolvovala malířskou stáž na Robert Gordon University - Gray School of Art - Aberdeen, UK. Její malby a koláže se týkají temných stránek života a světa za oponou, je jí blízká dekadence zjemnělá poetikou E. A. Poea a atmosférou Lynchova pojetí novodobé tragédie v lehké kombinaci s Kellyho rudolfinskou magií. V její tvorbě rezonuje svět reklamy, pokleslé zábavy, pouťového pozlátka v kontrastu s lidskou tragikomedií jako by odehrávající se v opuštěných kulisách neznámého tajemného představení v žánru Theatrum mundi; smíchaném s jakousi naléhavou a téměř Ruskinovou nostalgií po jiném či novém lepším světě. Tematicky a stylově navazuje svou tvorbou na styl britského pop artu a československou avantgardní tradicí koláže.
www.si-mona.net


Galina Fleischmannová /1961
je česká malířka. Díky široké paletě výtvarných technik, které ovládá, se řadí mezi nejvšestrannější umělce současného českého moderního výtvarného umění. Po maturitě na gymnáziu T. G. Masaryka v Litvínově absolvovala v roce 1986 na Akademii výtvarných umění v Praze v atelieru malby prof. Františka Jiroudka. Je velmi aktivní ve své tvůrčí i výstavní činnosti. Své umělecké povolání kombinuje s pedagogickou činností na Střední škole designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní v Praze.
www.ggalina.cz
Foto 1

"Zůstat stát, stanout, stavit se <kde>, zajít <kam>, přestat (fungovat), ustat, podivit se <čemu>, zarazit se, pozastavit se, pohovořit <o čem>, věnovat <čemu> (pozornost)."

zahájení 30. 4. 2018 v 18 hodin

intervence spolku Farmstudio / www.farmstudio.cz

30. 4.- 9. 6. 2018
Kalvárie - Ostrá u Úštěka
www.prokompot.cz/projekty/vystavni-prostor-na-kalvarii/
Foto 1

Pine cones 01
zahájení v pátek 2. 2. 2018 v 18 hodin
2. 2.- 18. 3. 2018

Út - Pá 13 - 22 hodin, Ne 13 - 18 hodin
Cafė ve Foyer / Veřejný sál Hraničář
Prokopa Diviše 1812/7, Ústí nad Labem
www.hranicar-usti.cz

Pine cones 01 je výstava obrazového diptychu vytvořeného pro prostor Cafė ve Foyer a svou konstrukcí přímo odkazuje na vnitřní architekturu Veřejného sálu Hraničář, ve kterém se kavárna nachází. Autorka kontinuálně od roku 2014 vytváří obrazy s jednotnou tématikou šišek, reaguje tak osobitým způsobem na lidovou tvorbu ovlivněnou německou kulturou, na výzdobu vnějších stěn a štítů domů se kterou se setkala v pohraničí krajiny Severních Čech. Šišky na domech jsou zde kladeny rytmicky vedle sebe tak, že vytvářejí ornament, či jen florální seskupení. Od roku 2015 tyto obrazy postupně prezentuje na výstavách.

Tématu se autorka věnuje dlouhodobě, například i formou performance, která se poprvé uskutečnila při příležitosti reakce na verdikt města Břeclav o zamítnutí výsadby stromu. Performance má název Strom/dubový sad 02, a je doplněna zvukovou animací, při které je v pozadí přehráván zvuk čištění kmene stromu. Jinou formou je oltářní obraz pro kapli sv. Víta v Sinutci, který prezentuje jednu z kompozic šišek. Poslední výstavu v roce 2017 vytvořila pro Galerii Makráč v Praze - Petřinách, která taktéž reagovala specificky na prostor, kde se galerie nachází.

Autorka hledá rytmus, vytváří obrazy s motivem šišek, které doslova konstruuje pomocí geometricky pevných linií, někde je vrství, nebo jen shlukuje. Vznikají tak rytmicky řazené vzory, které v obraze vytvářejí pocit prostoru, pravidelná seskupení a vizuální řád.
Samotnou malbu, odkazující na tradiční lidovou tvorbu výšivek poskládanou z jednoduchých prvků, ponechává náhodě.

Setkání s autorkou 16. 3. 2018 v 18.00
Foto 1

Pine cones
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. v Praze Vás zve na výstavu

zahájení v pondělí 4. 9. 2017 v 18 hodin

4. 9.- 27. 10. 2017
Po - Pá, 8 - 18 hodin
Galerie Makráč
Heyrovského nám. 2, Praha 6 - Petřiny, 200 m od stanice metra Petřiny / www.imc.cas.cz

Pine cones je výstava prezentující obrazy, které autorka tvoří kontinuálně od roku 2014, reaguje tak osobitým způsobem na lidovou tvorbu ovlivněnou německou kulturou, na výzdobu vnějších stěn a štítů domů, se kterou se setkala v krajině Severních Čech. Šišky na domech jsou zde kladeny rytmicky vedle sebe tak, že vytvářejí ornament, či jen květinová seskupení. Od roku 2015 obrazy postupně prezentuje na skupinových výstavách, na téma reaguje i formou performance, která se poprvé uskutečnila při příležitosti reakce na verdikt města Břeclav o zamítnutí výsadby stromu. Performance má název Strom/dubový sad 02, a je doplněna zvukovou animací, při které v pozadí běží zvuk čištění kmene stromu. Jiným rozměrem je oltářní obraz po kapli sv. Víta v Sinutci, který prezentuje jednu z kompozic šišek.
Autorka hledá rytmus, vytváří obrazy s motivem šišek, které doslova konstruuje pomocí geometricky pevných linií, někde je vrství, nebo jen shlukuje. Vznikají tak rytmicky řazené šišky, které mnohdy v obraze vytvářejí pocit prostoru, pravidelná seskupení a vizuální řád. Samotnou malbu, odkazující na tradiční lidovou tvorbu výšivek poskládanou z jednoduchých prvků, ponechává náhodě.

Součástí vernisáže bude host:

Warana Psavomorecká /1990/

Občanským jménem Vladěna Ptáčková. Narozena v Hořovicích, žije a pracuje v Praze. Vystudovala obory Tvůrčí psaní a Redaktor – editor na Literární akademii Josefa Škvoreckého, momentálně studuje na Evangelické teologické fakultě obor Teologie křesťanských tradic. Působila jako redaktorka zpravodajských serverů Lidových novin a časopisu Týden, též přispívala recenzemi knižních titulů do kulturního magazínu A2. Momentálně je zaměstnaná u Městské knihovny v Praze jako technická redaktorka pro elektronické publikace v rámci projektu e-knihovna.
Dosud jí vyšla novela Čtyřstrunný kvartet u nakladatelství Beletris. Právě Čtyřstrunný kvartet vyjde opět jako e-knížka spolu s druhotinou Con sordino, a to na podzim roku 2017; v obou případech se jedná o lyrizovanou prózu. V roce 2009 obdržela od Vzdělávací nadace Jana Husa Cenu Bronislavy Müllerové. Kromě psaní tíhne i k ostatním druhům umění – zpívá, příležitostně se věnuje kresbě, malbě, grafice, fotografování, tanci a hře na hudební nástroje.

www.warana.cz
Foto 1

Entita krajiny a civilizace
14.6. - 28.6. 2017
Vernisáž výstavy Entita krajiny a civilizace se uskuteční 14.6.2017 v 17:30 na UMČ Dlouhá 3, Brno-Bohunice

Skupinová výstava konající se při příležitosti oslav 780. výročí založení obce Bohunice představí vybraná díla od současných českých výtvarných umělců, která svým osobitým způsobem pracují s tematikou vztahu přírody a moderní civilizace, jehož jsme všichni součástí. Vznikne tak neobvyklé spojení umělecké instalace v interiéru i exteriéru bohunické radnice, přičemž toto prostředí nabídne zcela jiné možnosti jejího koncipování než tradiční galerijní prostor. Právě na tento zvláštní průnik se bude výstava snažit hravým a lehkým přístupem reagovat.
Na výstavě budou participovat umělci napříč různými médii. Těšit se tak můžete na fotografie známého českého výtvarníka Václava Stratila, malby Marie Vránové a Přemysla Procházky, svá sochařská díla budou prezentovat Marie Videmanová a Ondřej Bílek, k vidění budou i videoartové práce Dany Dvořákové, či performance dvojice ČIČI (Nikol Čížek Uxová, Michaela Čížková), která navíc naváže živou akcí přímo v průběhu vernisáže.

Výstava se uskuteční pod kurátorským vedením týmu galerie Monomach prostřednictvím kurátorek Dany Dvořákové a Pavly Maslejové. Pozice garanta projektu se ujal Michal Kincl. Autorem grafického vizuálu události je Vilém Röbsteck.

(Galerie Monomach je galerií orientující se především na spolupráci mladých umělců. Galerie sídlí na Gorkého 12 v Brně, pod kavárnou Falk.)
Foto 1

EMERSION / VYNOŘENÍ
V pátek 31. 3. 2017 v Galerii SUTERÉN / Place Store
proběhne komentovaná prohlídka, prezentace autorů a promítnutí autorského snímku Emersion /2017 v rámci aktuálně probíhající výstavy, která končí 4. 4. 2017.
Foto 1

VYNOŘENÍ
Zveme všechny, kteří se zajímají o módu, design, styling, umění a přírodu! V pátek 3. 3. 2017 v PLACE STORE na Moravském náměstí 4, Brno (vedle kino Scala) otevřeme dveře kreativitě, představivosti a svobodě v prostorách nové galerie prostoru PLACE STORE. Výstava obrazů Marie Vránové a fotografií Tomáše Bendy bude trvat do 2. 4. 2017
Foto 1

videtis - audistis
​​
OVČÁRNA 7
UMĚNÍ V PLENÉRU A ČASE
mezinárodní multimediální setkání
sobota 17. září 2016 - neděle 18. září 2016
Ekofarma Ovčárna, Sedlec u Mikulova, Česká republika
Foto 1

GKJ v Altánu / 13+1

Marie Vránová /kurátorka projektu GJK/
Ondřej Basjuk, Šárka Koudelová, Tomáš Lumpe a Pavel Matoušek, Jana Vojnárová, Petr Gruber, Adéla Marie Jirků, Alžběta Kočvarová, Martina Hudečková, Anne Claire Barriga, Ryan OʹRourke a Sonya Darrow

vernisáž se uskuteční 23. 8. 2016 v 18:00, výstava potrvá do 17. 9. 2016
Promítání videa od Ryana OʹRourke proběhne od 20.00
kurátorka Galerie Altán Klamovka: Lenka Sýkorová
altán se nachází v parku Klamovka, tram. č. 4, 9, 10 a 16
www.aug.cz/altan-klamovka-praha
http://actiongalleries.info/

Projekt GKJ v Altánu / 13+1 pro Galerii Altán Klamovka je součástí projektu Czech Action Galleries. Výstavní projekt je založen na výzvě umělců, kteří se prezentovali v neziskové a alternativní Galerii KIN jídelna /GKJ/ v letech 2014 – 2016. Ta se nachází v areálu továrny Koh-i-noor ve Vršovicích v Praze, ve stále fungující závodní jídelně, a zaměřuje se na prezentaci uměleckého díla, které je vystaveno po dobu dvou měsíců na vymezené ploše, kde dříve visel obraz od malíře Karla Lišky s názvem Pohled na tovární budovy, který byl v roce 2010 ukraden. Vybraní umělci do výstavního prostoru GKJ reagovali formou site-specifik instalací jak na původní ukradený obraz, tak na místo tedy jídelnu a eventuálně i na genius-loci továrny Koh-i-nor. Stejný princip byl využit i pro současnou výstavu v Altánu Klamovka. Umělci reagují na altán, park Klamovka, Košíře – historii i aktuální stav. V mnoha případech si vybraní umělci přenášejí i formu zpracování, kterou využili v projektu pro GKJ. Výstavu zahájí křest vydaného Katalogu GKJ 2014 – 2016.

Marie Vránová

Foto 1

SVÉRÁZ
SVÉRÁZ / přehlídku oděvů

29. 5. 2016 v 16.00

Eat Art Gallery
Kapucínská 1, Mikulov

SVÉRÁZ / RUSTICCULTURE TRANSFORM
STUDIOjinak / Ludmila Olejová

Kolekce SVÉRÁZ je, nefolklórní pojetí oděvů pro moderního člověka s artefakty starých technik. Ornament přenesený sítotiskem v grafické podobě na ušlechtilé materiály, strojové plisé aj. je již projev zjednodušený, oproštěný od rustikální zdobnosti, přijatelný pro městskou kulturu. Duch SVÉRÁZU tak zůstává v potřebě zvýraznit , uplatnit některé prvky tradice na moderním oděvu.


SVÉRÁZ / instalace
Marie Vránová

V instalaci vycházím z tradičního lidového ornamentu, který oprošťuji od všech lidových zdobností a ponechávám jen rytmus a kompozici, kterou konstruuji dle tradičního vyučování Svérázu na školách. Ke konstrukci používám podkladu, konstrukční měrnou podložku, kterou jsem si pro práci v počítačovém grafickém programu vytvořila. Tisk je tedy předpřipraven digitálně, vytištěn na polyesterovou látku Nickos pomocí tzv. sublimačního tisku.
Foto 1

DUBOVÝ SAD 02

V rámci projektu DNY OTEVŘENÝCH ATELIÉRŮ se otevře i STUDIO JINAK / Stromořadní 9 / Břeclav.

26. 9. - 27. 9. 2015
od 10.00 - 17.00

V místě proběhne druhý ročník DUBOVÝ SAD, který bude prezentovat autory v tématu moderní žena, město a les:

Ludmila Olejová /Moderní žena
Marie Vránová /Rytmus šišky
Tomáš Benda /Pohřbívání
Antonín Průdek /Budka

hostem: E. Pejchalová /Vesmír

Prostor využijeme k rozšířené prezentaci hostů STUDIA JINAK a v případě dobrého počasí k performance před Galerie Z venku, která se uskuteční v neděli 27. 9. 2015 ve 14.00

Akce se uskuteční na adrese:
Olejová Ludmila, /1967/, Studio JINAK, Stromořadní 9, 690 02 Břeclav, tel. 776 060 891, info@studiojinak.com, www.studiojinak.com, GPS: 48°45‘24.706“N, 16°53‘36.772“E

performance proběhne v areálu bývalého autobusového nádraží, kde se nachází Galerie Z venku

www.porta-culturae.cz
www.studiojinak.com
www.marievranova.com
Foto 1

Recept
23. 5. 2015 - 19. 6. 2015

vernisáž proběhne 23. 5. 2015 v 18.00

místo konání: Eat Art Gallery, Kapucínská 1, Mikulov

Téma vzniklo před dvěma lety, kdy v rodině umřela naše stará teta Olga. Museli jsme začít tehdy stěhovat a vyklízet její byt, zůstaly v něm po ní stovky zapsaných receptů na různých papírcích. Všechny recepty jsem pečlivě oddělila. Centrálním, a jediným obrazem výstavy, je prostřený stůl pro jednu osobu, talíř čeká na porci jídla.
Druhou částí je hodovní performance, při níž je společně snědeno jedno jídlo z nalezených receptů. Po ukončení hostiny zůstanou na stolech prázdné talíře, a osoby účastnící se performance odejdou.
Foto 1

Boty mají příběh
13. 2. - 13. 3. 2015

vernisáž proběhne 13. 2. 2015 v 18.00

místo konání: Cafe Mezzanine, Údolní 15, Brno

Oslovila jsem před rokem přátele, by mi poslali boty a k nim i příběh napsali. Boty se kterými se nemohou prostě rozloučit a které doma stále uchovávají. Děkuji tak všem, kteří na mou výzvu reagovali.

Boty 08 / Ludmila
„…ten starý příběh zůstal ve Španělsku na kamenech, a tady mají příběh ještě nedopsaný, je to s nimi jako s načatým dnem, jen víš, že do vody s nimi nelze a tráva také bývá mokrá, jsou to boty jen do sucha a tak na léto zas příběh z , - vzpomínka na Španělsko na hrázi u Kančí obory.“

/text Ludmila Olejová/
Foto 1

Háček a očko / situace 02
Ateliér KIN / Eva Pejchalová a Marie Vránová

4.11.-10.12.2014

vernisáž proběhne 4.11.2014 v 17.30

místo konání: Galerie KonText, Radnická 4, Brno / GALERIE TIC/

Umělecký projekt pro Galerii KonText je navázání na výstavu Svátek KIN v Galerii SPZ v Praze. Pro výstavní prostor fasádní vlajky Galerie SPZ jsme použily dva výrobky /háček, očko/ a trikolóru podniku Koh-i-noor a.s.. Jejich užitím jsme reflektovaly náš společný komunikační prostor, který jsme nazvaly Ateliér KIN a společný umělecký projekt, kterým reagujeme na historii, tradici a současný provoz továrny Koh-i-noor a.s. ve Vršovicích v Praze. Obraz háček a očko symbolizuje naši uměleckou spolupráci. Červené označení v podobě pruhu je zároveň místem pro spojení dvou výrobků a současně cílovým bodem, kde mají tyto dva předměty dosáhnout své funkce, pro kterou byly stvořeny. Podobně jako my, kdy si vyznačujeme místa naší umělecké spolupráce, kde uskutečňujeme společný umělecký počin.

atelierkin.blogspot.cz
galerie-tic.cz
Foto 1

DUBOVÝ SAD
Zveme Vás srdečně na uměleckou akci DUBOVÝ SAD.
10. 10. 2014 na místech:

STUDIOjinak / 15.00
Galerie Z venku / 17.00
denní bar Dvůr / 18.00

performance
instalace
výstava fotografií
a obrazů

Autoři:

Eva Pejchalová
Marie Vránová
Tomáš Benda
Ludmila Olejová
Antonín Průdek
Eliška Jakubcová
Foto 1

Ateliér KIN / Eva Pejchalová a Marie Vránová / a jeho host

Autorky prezentují jednu ze společných uměleckých akcí, kterými reagují na továrnu Koh-i-noor a.s. v Praze-Vršovice.

Galerie SPZ

vernisáž 30. 4. 2014 v 19.00
Foto 1

POUR FELICITER 2014
Foto 1

UTKÁNO
Instalace - TKALCOVNA 01. v čítárně UNIJAZZ,
vernisáž proběhne 2. 12. 2013 v 19.00 a výstava potrvá do 4. 1. 2014

V rámci vlastního projektu jsem navštívila současnou fungující tkalcovnu RTK v Rokytnici nad Jizerou. Zástupce ředitele mne osobně provedl výrobou, kde jsem si udělala několik fotografických záznamů. O několik týdnů později se mi z počítače vymazala všechna data a jediné co mi zůstalo v paměti, a co mne zároveň nejvíce zaujalo, bylo mihotání nití navíjejících se na veliké válce. Toto jsem chtěla zaznamenat v zjednodušené formě. Vznikly tři vykrývané obrazy, které jsou záznamem postupu výroby, od vytváření nitě, její chemické úpravy k tkaní samotnému. Tyto tři obrazy doplňuje instalace upomínající právě na mihotání, chybí jen pohyb. Ten však mizí ve chvíli, kdy stroje jsou zastaveny.


Projekt byl v minimalizované podobě vystaven na akci Perla žije!, která proběhla v září 2013 v Ústí nad Orlicí. Zde jsem vystavila kresby a fotografie tří obrazů. Na stěnu jedné z místností továrny jsem vytvořila reminiscenci na tři tyto obrazy.Marie Vránová

2.9.2013 ateliér KIN, Praha
Foto 1

SVÁTEK KIN
EVA PEJCHALOVÁ / MARIE VRÁNOVÁ

SVÁTEK KIN

dne 18. 10. plánujeme uskutečnit SVÁTEK KIN po
dobu dvou hodin, začínající v 17hod, ulice Vršovická 51,
Praha 10.
Tato umělecká akce ve veřejném prostoru je věnována
kolemjdoucím továrny.

Místo pro oslavu bude
vyznačeno žlutou barvou
na chodníku. A bude počínat
na rohu dvou ulic Vršo-
vická a Kazachstánská.

SVÁTEK KIN navazuje na naše předešlé projekty, které společně vytváříme od měsíce dubna 2013, kdy jsme založily ateliér KIN v továrně Koh-i-noor.
Foto 1

MAGNA MATER
12.10. 2013 v Renahall Cukrovar Břeclav o jejíž kulturní náplň se stará Sdružení břeclavských výtvarníků zahájíme tématickou výstavu velkoformátových olejomaleb, instalací, masek a fotoobrazů.

Výstavu uvede neobvyklá performance v 18h.
Mystický rituál k poctě Mater /Matky/, k archetypům ZEMĚ A VODY, ŽIVOTA A SMRTI.
Vyjádření k nekonečnému tématu duchovního světa, mystiky,
sexuality, živlům a kultu Isidy.

Vstupné na zahájení je 40Kč, vstupenky lze dopředu koupit ve Studiu Jinak, Stromořadní 9, Břeclav, nebo přímo v den zahájení na místě.


Země se svojí příznačnou vahou a důslednou setrvačností je analogií vůle. Země je opora, ale i místo ztroskotání. Země je základnou bytí, útočištěm lidství v kosmu. V zemi zanecháváme stopy a nejsou to jen pouhé otisky, ale záznamy, znaky, poselství...Země má paměť, její paměť ne nepamětná, přesahuje lidskou paměť. Hmota země nám připomíná nutnost a podstatu. Je to moudrost země, k níž se vždy navracíme.

"...Touha svou jemností a ohebností je analogií vody. Sentimentální živel se rozlévá do říše, aby obklopil celý svět. Voda přináší úlevu a zapomnění, smývá lidské stopy. Stejně jako země i voda je jedním z počátků světa.Voda je ale i místem věčného splynutí, zániku. Tak jako voda skrývá v sobě nesčetné možnosti živlu, tak je i touha nádrží dosud nepropuklé vášně."
J. Kroutvor.
Foto 1

OVČÁRNA V. - umění v plenéru a čase

Pátý ročník multimediální výstavy obrazů, fotografií, soch a instalací,
provázený vystoupením hudebních skupin v prostorech ekofarmy
Lampl v Sedleci u Mikulova.
Letos se návštěvníci podívají do všech prostor bývalé lichtenštejnské sýpky,
která prochází postupnou rekonstrukcí a proměňuje se v unikátní galerii na
pomezí tří zemí - Česka, Rakouska a Slovenska.

Pořádá: Krasula Okrašlovací Spolek + Ekofarma Lampl + A6
Foto 1

KOLAUDACE 30.4.2013
/společný ateliér v podniku Koh-i-noor

Eva Pejchalová / Marie Vránová

ZASTAVENÍ V ČASE.

30.4.2013 od 18.00 - 22.00

adresa: Vršovická 51, Praha 10
Foto 1

web:Radek Tomeš/design:Marie Vránová