česky / english
home
životopis
malba
kresba
landart
projekty
texty
knihy
kontakt
links
STOPY KRAJINY
Krajina je současně naším prostředím i základní surovinou. Má svou úživnou hodnotu, je domovem, přírodou, sdílíme ji s jinými živočichy a rostlinami, obhospodařujeme ji a užíváme. Nová výstava v G18 v sobě propojuje přírodní a městské prostředí. Vychází z přesvědčení, že naše krajina je veřejný prostor, protože z převážné části patří veřejnosti a veřejnost je zvyklá ji brát za svou.

⛰⛰⛰

Na výstavě Stopy krajiny uvidíte díla, která se zabývají prožíváním a užíváním krajiny. Umělci si nekladou otázky o udržitelnosti a změně klimatu, ale přejímají danosti konkrétních míst, vytváří a dotváří prostor, jeho tvářnost, rytmiku a temporalitu a podávají výpověď o tom, jaká každá konkrétní krajina skutečně je a jaký je v ní život.

Vernisáž výstavy: 23. 10. 2019 v 18.00 hod.

Trvání výstavy: 24. 10. – 30. 11. 2019

Kurátorka: Romana Veselá

Vystavující umělci: Conrad E. Armstrong & Viktor Valášek, Roberto Casati & Magda Stanová & Stéphanie Roisin, Iva Kolorenčová, Marie Vránová


Otevírací doba galerie: PO – ČT 13 – 18 hod.
Foto 1

Archív aktualit ...


web:Radek Tomeš/design:Marie Vránová